Address

Amstel 178, Amsterdam

 

Opening hours

Weekdays 20-04h

Weekends 20-5h (closed Mon & Tues)

 

Gender policy

Free Willie is a bar for cis- and trans- gay & queer men. 

 

While our bar does not cater specifically to women, we recognize the discrimination that transwomen often encounter and the limited spaces where they feel welcome.

 

So we open our doors also to transwomen, non-binary people and anyone who has previously identified as a queer man.

 

Huisregels

 • toegang vanaf 18 jaar
 • gebruik en handelen van hard drugs zijn streng verboden
 • bezoekers zichtbaar onder invloed van drugs of alcohol mogen worden geweigerd of gevraagd te vertrekken
 • indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u worden geweigerd
 • wapens zijn streng verboden
 • geen prostitutie
 • het maken van videobeelden of foto's is ten strengste verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het management
 • hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw bezoek aan free willie
 • klachten & opmerkingen graag via  info@freewillie.nl

 

House rules

 • entrance from 18 years
 • use and trade of hard drugs strictly forbidden
 • visitors under the influence of drugs or alcohol may be refused entry or asked to leave
 • customers who have caused problems in the past may be refused entry
 • weapons are strictly forbidden
 • no prostitution
 • although we take the utmost care we are not liable for any loss or damage of any kind resulting from your visit to free willie
 • complaints & suggestions via info@freewillie.nl
 
Amsterdam agendas and guides