House rules

to keep our bar safe, tolerant and respectful, we expect guests to follow some simple rules:

 

 • entrance from 18 years
 • use and trade of hard drugs strictly forbidden
 • visitors under the influence of drugs or alcohol may be refused entry or asked to leave
 • customers who have caused problems in the past may be refused entry
 • The taking of videos or photos is strictly prohibited, unless with the explicit permission of the management.
 • respect each other’s boundaries. no means no. sex must always be consensual, otherwise it is assault!
 • if you have problems with other guests please contact staff immediately
 • complaints & suggestions via info@freewillie.nl
 • click here for information about sex against your will

 

Huisregels

om onze bar veilig, tolerant en respectvol te houden, verwachten we dat gasten enkele eenvoudige regels volgen:

 

 • toegang vanaf 18 jaar
 • gebruik en handelen van hard drugs zijn streng verboden
 • bezoekers zichtbaar onder invloed van drugs of alcohol mogen worden geweigerd of gevraagd te vertrekken
 • indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u worden geweigerd
 • het maken van videobeelden of foto's is ten strengste verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het management 
 • respecteer elkaars grenzen. nee betekent nee. seks moet altijd vrijwillig zijn, anders is het aanranding!
 • neem contact op met het personeel als u problemen hebt met andere gasten
 • klachten & opmerkingen graag via  info@freewillie.nl
 • klik hier voor informatie over seks tegen je wil